Dit verinnerlijken en herinneren tezamen zou omschreven kunnen worden als  
  her-inner-lijken; een gangbare vertaling van het begrip 'Zekr' der soefi's.  
     
  'Wees nooit zonder gedachtenis van Hem,  
   want zijn gedachtenis geeft kracht en vleugels aan de vogel van de geest.  
   Als dat doel van u volledig wordt bereikt, is dat 'Licht op Licht'.  
   Maar op z'n minst zal door Gods gedachtenis te oefenen  
   uw innerlijk wezen beetje bij beetje worden verlicht   
   en zult u enige onthechting van de wereld bereiken.'  
    (Jalal al-Din Rumi, Fih ma fih)  
     
  De Tibetanen gebruiken het begrip 'neigingen' voor deze opgeslagen inzichten,  
  een term die we ook in de I Tjing tegen kunnen komen (bijv. bij #252).  
  Een natuurwetenschappelijk voorbeeld kan dit idee wellicht nog wat toelichten:  
  Als we naar de sterrenhemel kijken, kunnen we daar het licht van sterren zien die al  
  duizenden jaren uitgedoofd zijn. We zien dus nooit wat is, maar steeds wat was.  
  Zodoende nemen we altijd onze toevlucht tot gebrekkige informatie aan de hand  
  waarvan we een denkbeeld van de werkelijkheid (re)construeren dat een min of meer  
  hoge waarschijnlijkheid heeft. Dit is niet zo waardevrij als het lijkt:  
     
  'Een ieder weet dat dit bestaan een val is.  
   Maar zekr die geboren wordt vanuit de wil  
   plaveit de weg naar de hel'  
    (Jalal al-Din Rumi)  
   
  ........................................................de valstrikAfb.404  
   
  ......................................hadesAfb.405  
   
  ...............................................................hartzeerAfb.406  
     
  In psychologische termen zou dat neerkomen op: onjuiste perceptie, voortkomend uit  
  actieve vooroordelen/wensdenken (=het té persoonlijke), geeft onjuiste  
  herinneringen voor degenen die met deze gebreken behept zijn en veroorzaakt leed.  
     
  (De zeven persoonlijke drijfveren in het rijk van Pluto [de tiende drijfveer] zien we als  
  de 10 zwaarden/nagels die hartzeer, een bloedend hart, teweegbrengen bij de vurig aan het  
  goede gehechte die dit weliswaar overziet maar niet kan verhinderen.)  
   
  .............goyaAfb.407  
   
  ........................................................dwalingAfb.408  
   
  ..............................................mayaAfb.409  
     
  De onjuiste herinnering gaat een eigen, onzekerheid en teleurstelling bewerkend  
  leven leiden dat (van de ene genieting naar de andere razend) zichzelf in  
  verdoofde wanhoop verteert.  
  Het verlies van oriëntatie, gepaard aan pijnlijke en teleurstellende levenservaring,  
  leidt op zijn beurt weer tot het voort brengen van beschadiging/onwaarheid.  
  In de I Tjing treffen we dit idee/gevaar o.a. bij #29 aan.