De naam Priapus ('mannelijk lid') schijnt reeds vóór Christus bekend te zijn in  
  Griekenland, waar we hem bijv. aantreffen in een beschrijving van Lapsakos  
  (± 2 BCE) die de aan Griekenland grenzende Aziatische kust als herkomst  
  beschouwd. Anderen zien dit wat ruimer en noemen bijv. Klein Azië als herkomst.  
  Het opduiken van deze godsnaam zal waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg zijn van  
  Alexanders veldtochten in klein-Azië. De soldaten sleepten Priapus in hun kielzog mee  
  zodat diens erediensten zich rond 325 BCE in ieder geval reeds over het hele  
  Midden Oosten verspreid hadden. (Vooral in Alexandrië was Priapus populair en werd  
  er in carnavaleske processie voor de vruchtbaarheidsgod Dionysos meegevoerd.  
  Deze exoterische, aan Dionysos verwante Priapus lijkt sterk op de zinnelijke god Pan  
  -een kind van Mercurius- en komt overeen met wat in deze publicatie door Pr.[k]  
  aangeduid zal worden.)  
   
  .........................................aardeAfb410  
     
  Vanaf deze tijd verspreidde zijn naam en afbeelding (als Herme, d.w.z. hoofd +  
  bovenlijf zonder ledematen op een rechthoekige zuil, met een overmatig groot  
  geslachtsorgaan) zich snel over de Romeinse wereld waar er behalve de algemene  
  vruchtbaarheidsbevordering van zowel het dierlijke- als het plantaardige leven, ook  
  de bescherming van zwervers (vgl. de overeenkomstige Tarot-kaart), wijnstokken,  
  bijen (vgl. 'venijnige insekten' bij TTT LV) en schaapskudden aan toegedicht werd.  
  In Griekenland hoort hier ook nog de zeevaart- en visserijbescherming bij.  
  Tijdens de Romeinse tijd verdwijnt zijn bekendheid geleidelijk aan in de nevelen  
  der zgn. mysterie-religies (waaruit aanvankelijk ook het Christendom geput heeft).  
   
  ........................................................priapusAfb411  
     
  In de Griekse mythologie is Priapus de zoon van Aphrodite.  
  Aphrodite, beter bekend onder de Romeinse naam 'Venus', komt voort uit de (door  
  Chronos/Saturnus) afgehakte geslachtsorganen van Uranus (die Gaia, de aarde, kon  
  bevruchten). Deze geslachtsorganen worden in zee geworpen waaruit schuim  
  ontstaat.  
     
  Dit brengt vervolgens een vol-wassen vrouw voort (volledig gewassen vrouw =  
  schone, reine, vorstin-vrouw = volle maan), die door de wind in een schelp naar  
  Cyprus geblazen wordt. Hier wordt ze gekleed door de Horen en brengt alles tot  
  bloei wat met haar voeten in aanraking komt.  
     
  Wat zij na laat, haar off-spring, Priapus, staat op gespannen voet met de gulzige  
  genieter Silenos, de voortbrenger van Satyrs/bokachtigen en Silenen/paardachtigen.  
  (Silicium = het kwartszand op de baan van de Seleen [Boogschutter] en Steenbokdieren,  
  met de Silex, de vuursteen, als toppunt.)  
   
  .........rembrandAfb412  
     
  Deze Silenos misgunt Priapus diens natuurlijke onschuldig/nieuwsgierige band met  
  zijn schone Moeder.  
   
  ...................................dronken sileenAfb413  
     
  Opmerkelijk is nog, dat Priapus vaak voorgesteld wordt als een (aan Uranus verwant)  
  ruw houten beeld.  
  Zo begint één van Horatius zeden-schetsen (Satiren 1.8) met:  
  'Vroeger was ik een boomstronk, (...)', terwijl dit eindigt met het verjagen van  
  enkele griezelige heksen door het luide gekraak van hout in zijn bilspleet.  
     
  Mythologisch is Oeranos ('hemel/uitspansel' in het Grieks) niet alleen degene die Gaia  
  (moeder aarde) kan bevruchten, maar hij is ook de zoon van Gea/Gaia, die hem  
  zonder mannelijke tussenkomst gebaard had uit chaos; de ongescheiden wateren  
  der 1e schepping.  
  We zien ook hier dus een verband tussen (Zwarte) Maan, aarde en Uranus (Priapus).  
     
  De ezel van de meestal dronken Silenius, Pr.[k], symboliseert de Dwaas; degene die  
  de toetssteen, de wetsteen, aan gaat stoten (aanstoot gaat geven). De ezel, die in  
  de oudheid van Oost én West beschouwd werd als een bij uitstek wellustig dier, is  
  dan ook een gangbaar offer in de aan Priapus/Aphrodite opgedragen diensten.  
   
  ........................................................panAfb.414  
     
  In de volksmond heet het:  
  'Een ezel stoot zijn teen,  
   geen twee maal  
   aan de(zelfde) steen'  
   
  ........................................................verslindAfb.415  
   
  .............................le fouAfb.416  
     
  Voor wat betreft de 'Grecian Urn' waar Keats diens ode op schreef;  
  Bijgaande afbeelding op de achterzijde van een spiegel toont ons hoe Aphrodite  
  (=Venus, de Schone) haar kind Pan (='Al', alle aardse kinderen) de Waarheid toont  
  wanneer deze zich op diens Moeder oriënteert.  
   
  orakelbordAfb.417  
     
  Zouden Ajax en Achilles, de twee dapperste helden uit de Trojaanse oorlog, op deze  
  'Liefdesurn' niet hetzelfde kiezen?  
   
  ............................................toewerpenAfb.418