In Delphi (Griekenland) bevindt zich een ronde bijenkorfachtige steen, de 'omphalos'  
  (navel), die in de oudheid ook 'het middelpunt van de moeder' genoemd werd.  
  Het woord Omphalos omvat etymologisch gezien ook het woord Phallos en doet  
  daardoor niet alleen denken aan 'het van zichzelf vruchtbarende' maar ook aan  
  'het zichzelf verheffende' (de aardpoolas).  
   
  omphalosAfb.447  
     
  De meest bekende Lingam & Yoni bevinden zich onderaan bij de 1e Chakra, de  
  primaire wil tot aardse voortplanting, die vrijwel automatisch ook de 2e chakra met  
  diens passies en bijbehorende geslachtsorganen wekt.  
   
 
chakramodelAfb.448
   
     
  Bij de 4e Chakra, de 'Hartchakra' bevinden zich echter de meest centrale Lingam &  
  Yoni. Bij deze Shiva-lingam, ook wel pijl ('bana') lingam genoemd, zetelt het geweten  
  dat optreedt als onze gids. Deze lingam wordt niet -zoals de eerste chakra-  
  omwikkeld door een slang (fallisch symbool van de wil tot bevruchten),  
  maar verschijnt uit/achter een opwaarts gerichte driehoek (symbool voor  
  vergeestelijking) waarin zich de prachtige maagdelijke moedergodin der  
  onzelfzuchtige spirituele toewijding (bhakti) bevindt in een onafhankelijke zithouding.  
     
  Het niveau van heiligheid binnen de 4e chakra geeft de gewaarwording van de  
  goddelijke genade in het hele bestaan. Boven de beperkingen van de  
  omstandigheden uitgestegen, is hier sprake van onafhankelijkheid en het zelfs  
  uitstralen van energie; een bron van inspiratie voor anderen. Door het vermogen  
  van NIET-Zijn is het van hier uit mogelijk het onzichtbare te tonen, het  
  onbereikbare te raken en de lichamen van anderen binnen te gaan.  
  De balans tussen 'bijl' en 'hert' toont shiva hier als 'vernietiger-der-vernietigers'.  
   
  ................................shiva lingamAfb.449  
     
     
  Een drietand in de handen van de hier vaak bij afgebeelde 'Shiva-in-een-lingam'  
  symboliseert de combinatie van de drie guna's sattva, rajas en tamas, die  
  vertegenwoordigd worden door de respectieve geluiden A, U en M welke  
  gezamenlijk de heilige syllabe AUM of OM vormen.  
   
  ............................................aumAfb.450  
     
  Ook de 6e, uranische chakra bevat een lingam in diens centrum; de witglanzende  
  Itara-lingam. De hierbij behorende godheid is Ardhannarishvara, de half mannelijke,  
  half vrouwelijke Shiva; symbool van elementaire polariteit waarbij de rechterkant  
  mannelijk is en de linkerkant vrouwelijk. Hier symboliseert diens drietand;  
  het cognitieve, het conatieve (strevende, doende) en het affectieve aspect.  
   
  drietandAfb.451  
     
  Het voorwereldlijke beginpunt bevindt zich dus in de 6e, Voorhoofdschakra.   
  Hier komen Zwarte Maan (de sleutelhoedster, #1, vaak vertaald als 'Hemel') en  
  Uranus (letterlijk 'de hemel' in het Grieks, in China 'de gelijke aan de hemel'  
  genoemd) op voorwereldlijk niveau samen.  
   
  ............................................nunAfb.452  
     
 

Vervolgens 'incarneert' (lett.: ín-het-vlees-treden) het kind uit deze vereniging

 
  als Zw. Zon in de wortelchakra, terwijl het gedurende diens levensweg  
  (naar Diamant) begeleid wordt vanuit de hartchakra.   
     
  In afbeeldingen van de kruinchakra zien we vaak het Sanskrietteken 'kar';  
  een Tau met slang.  
   
  .............................................kruinchakraAfb.453  
     
  Tau baart Een  
  Een baart Twee, Twee baart Drie  
  Drie baart de tienduizend dingen.  
  (...)  
 
(Tau Te Tjing XLII)
   
     
  In de I Tsjing (#76) lezen we:  
  De grote persoon's (// voorhoofdschakra)    
  regent (// die zetelt in de hartchakra)  
  had orders te verlenen (// kruinchakra)  
  om het land te ontsluiten (// wortelchakra)  
  en gezinnen het erfrecht (// heiligbeenchakra)  
  te verlenen. (// keelchakra)  
  Onderontwikkelde mensen? (// aan de schaduwchakra's onder de aarde)  
  Niet aanwenden. (niet laten wentelen als wielen/chakra's.)  
   
  ......................................lingam slangAfb.454  
     
 

In de Bhagavad Gita zegt Krishna:

 
     
  'Zodra Ik op de aarde verschijn,  
  .behoud ik alle wezens door mijn leven-gevende kracht.  
  .Zodra ik de nectar-schenkende maan wordt,  
  .voed ik de vegetatie.'  
    (B. G. Hoofdstuk 15, vers 13)