De Kikker oepanisjad (= AUM oepanisjad = Mandukya Upanishad ) als .pdf

     
. Kikker oepanisjad  
.    
1. AUM is dit onuitdoofbare Woord. AUM is het universum,  
  en dit is de uitstalling van AUM. Het verleden, heden  
  en toekomstige, al dat was, al dat is, al dat zal zijn, is AUM.  
  Zo ook al het andere dat moge bestaan voorbij de grenzen  
  van de tijd, ook dat is AUM.  
.    
*) Vgl. het Bijbelse: 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,  
  en het Woord was God.' (Johannes 1.1) en 'Tau dat genoemd kan worden, is niet  
  het Grote Tau' (Tau Te Tjing 1). De meeste scheppingsverhalen vangen aan met  
  het onderscheid tussen een voorwereldlijke schepping en een aardse schepping.  
.    
.    
2. Dit hele universum is de grote Brahman, dit Zelf  
  is het waarlijk eeuwige, en het Zelf is viervuldig.  
.    
.    
3. Hij wiens sfeer de wakende is, die wijs is betreffende  
  het naar buiten gerichtte, die zeven ledematen heeft,  
  waartoe negentien poorten leiden,  
  die vreugde heeft bij het invoelen van grove objecten,  
  Vaishwanara, de universeel mannelijke. Hij is de eerste.  
.    
*) //Zwarte Zon, de 'instinctieve' die zichzelf (naar Egyptische mythologie)  
  uit de oerwateren verheft; de 1e chakra.  
.    
.    
4. Hij wiens sfeer de droom is, die wijs is betreffende het  
  naar binnen gerichtte, die zeven ledenmaten heeft,  
  waartoe negentien poorten leiden, die vreugde  
  heeft bij het aanvoelen van subtiele objecten, Taijasa,  
  de in Lichtende Geest verblijvende, hij is de tweede.  
.    
*) //Mercurius, de 'redelijke' bewoner v.d. hart chakra waartoe ook 'tast' behoort.  
  Als in Martin Luthers 'I have a dream...'. Dat zich in het Nederlands beter  
  vertaald met 'visie' (of 'vergezicht' of 'utopie' of 'ontwerp' of 'voorstelling').  
  Aangenomen dat de schepping een 'droom' van de Schepper is, dan is degene  
  die deze droom ervaart en leert kennen de 'verwervende'.  
.    
.    
5. Wanneer men zonder enig begeren of verlangen slaapt,  
  zonder enige droom, dat is de perfecte sluimering. Hij  
  wiens plaats de perfecte sluimering is, die Een geworden  
  is, die in zichzelf verzamelde wijsheid is, die vervuld  
  is van zuiver vreugde, vreugde zonder gerelateerdheid,  
  waartoe Wijsheid de poort is, Prajna, de Heer der  
  Wijsheid, Hij is de derde.  
.    
*) //Diamant-Zwarte Maan. De nadruk ligt op ervaring geconcentreerd hebben  
  maar 'onthecht' zijn... het hart is ontdaan van ego-verlangens ('harts-tochten'),  
  wat mogelijk werd door zich aan/naar Wijsheid te hechten/richten.  
.    
.    
6. Dit is de Almachtige, dit is de Alwetende, dit is de  
  Innerlijke Ziel, dit is de Baarmoeder van het Universum, dit is de  
  geboorte en vernietiging der schepselen.  
.    
.    
7. Hij die nog naar binnen gericht wijs nog naar buiten gericht wijs  
  is nog naar binnen én naar buiten gericht wijs, nog zelf wijsheid  
  vergaart nog bezeten is van wijsheid nog door wijsheid bezeten  
  wordt, Hij die onzichtbaar en incommunicabel is,  
  onverwikkelbaar, zonder verschijningsvorm, ondenkbaar,  
  onnoembaar, Wiens essentie de bewustheid van het Zelf in diens  
  enkelvoudige bestaan is, waarin alle verschijnselen oplossen,  
  die kalm is, die goed is, die de ene is waarvan er geen  
  ander bestaat, Hem noemt men de vierde; Hij is het Zelf, Hij is  
  het object van Weten.  
.    
*) //Priapus, de ideale leerling; primair onschuldig bewustzijn van niet-weten, de  
  onbevangen ziel.  
.    
.    
8. Dit nu, is het Zelf. Betreffende het onvergankelijke woord,  
  dit is Om: en betreffende diens letters, Diens delen zijn de  
  letters en de letters zijn Diens delen, namelijk A, U, M.  
.    
*) In de vorm der letters aum zijn de 'bewegende delen' Neptunus, Uranus en  
  Pluto te herkennen; resp. neptunus, uranus, pluto. Waarbij dan nog vermeld kan worden dat  
  Uranus ook wel 'de driewerf grote Hermes' genoemd wordt en als zodanig  
  naar Hermes (=Mercurius) verwijst die zich in het lege, ego-loze hart van dit  
  bovenpersoonlijke drietal bevindt.  
  In de Tau Te Tjing treffen we de beschrijving van deze 3-eenheid aan in vers 14.  
  Planetaire beeldspraak is aan dit zonnestelsel gebonden, maar we zien deze 3  
  'sferen' bijv. ook aan het werk bij de vorming van nieuwe sterrenstelsels.  
.    
.    
9. De Waker, Vaishwanara, het Universeel Mannelijke, Hij is A,  
  de eerste letter, vanwege initialiteit en indringendheid: degene  
  die hem hiervoor kent houdt stand en bereikt al diens  
  verlangens; hij wordt de bron en eerste.  
.    
*) //Zwarte Zon.  
.    
.    
10. De dromer, Taijasa, de bewoner van de Verlichte  
  Geest, Hij is U, de tweede letter, vanwege Vooruitgang en  
  Centraliteit: Degene die Hem als zodanig kent, verruimde  
  de begrenzing van diens weten en steeg uit boven verschil, nog  
  wordt er enige uit diens zaad geboren die het Eeuwige niet kent.  
.    
*) //Mercurius in de Hartchakra (//Pegasus) of Uranus als bovenpersoonlijk voertuig  
  voor Zwarte Maan voorbij de Diamant. In China is dat Kwan Yin die een (smaragd-  
  of toermalijn groene) draak als voertuig heeft.  
.    
.    
11. De Slaper, Prajna, Heer der Wijsheid, Hij is M, de  
  derde letter, vanwege Maat en Eindigheid : hij die  
  Hem als zodanig kent, beoordeeld het Universum met  
  zichzelf en verkrijgt het vertrek in de Eeuwigheid.  
.    
*) Op het gevaar af van enige fouten -voortkomend uit de afwezigheid van  
  geschreven optekening uit de tijd der Kelten- wil ik ook nog een indruk  
  geven van hoe dit in de Keltische cultuur benoemd werd. Het betreft dus de  
  tijd van vòòr de Romeinse- en Christelijke kult in Europa (ruim geschat van  
  2000 BCE tot 500 CE) .  
 

De Zwarte Maan heet nu 'Grote Godin', 'Stammoeder' (een term die

 
  we ook in de I Tjing aantreffen), 'Grote Moeder' (Danu of Don).  
  Ook wel de Oude Gesluierde, de Blauwe Heks (hetgeen me overigens eerder  
  aan Neptunus doet denken), Gyre Carlin, Zwarte Annis of Heks van Beare  
  genoemd. De Zwarte Vrouw die over grote wijsheid beschikt maar zich  
  vermomd als een lelijk jong meisje. In al deze vormen geassocieerd  
  met wijsheid en milde gaven.  
  Als Don (lett.: 'De Donkere'), de Britse naam van deze oermoeder, heeft ze  
  een eigen sterrenbeeld als verblijfplaats: Llys Don (=het Hof van Don),  
  oftewel Cassiopeia. Een circumpolair sterrenbeeld in de vorm van een W.  
  (De hemelregio van circumpolaire sterren is waar de Chinese traditie de  
  Noordelijke Lepel plaatst, de verblijfplaats van het heiligste, bepalend voor  
  de plaatsing der herbergen die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan de  
  positie van Zwarte Maan.)  
  Don is ook degene die zich met Dagda verenigt. Dagda is de naam van  
  Uranus bij de Kelten, ook wel Taranis of Anu genoemd. Hij is de stamvader,  
  de Goede God, (de Robijn- of Toermalijn-rode) die zich op rituele (!) wijze  
  verbindt met de godin Danu, waaruit de Tuatha Dé Danann geboren worden;  
  de mythische voor-ouderlijke bewoners van Ierland die het hemelrijk ónder  
  de aarde vormen dat beschouwd wordt als een ideale afspiegeling van  
  de mensenwereld.  
.    
.    
12. Letterloos is de vierde, de onverwoordbare, het eind der  
  verschijningsvormen, het Goede, de Ene zonder  
  vergelijk: zo is AUM. Hij die weet is het Zelf en  
  gaat door zijn zelf in het Zelf binnen, de wetende  
  en het gewetene.  
.    
*) De Letterloze wordt met 'Bindu' geassocieerd (de niet-planetaire 'chakra'  
  die alle 'wielen' als een 'hengselkruis' op hun as houdt).  
.    
.    

---

  Als brontekst (Sanskrit+Engels) werd voorlopig de Mandukya Upanishad van  
  Sri Aurobindo gebruikt. Er wordt nog naar een-op-een vertalingen van sanskrit  
  naar een Europese taal gezocht.