Hildegard von Bingen werd in 1098 CE bij Alzey in midden-duitsland geboren. Op  
  8-jarige leeftijd deed ze intrede in het onder Benedictijner invloed staande  
  nonnenklooster te Disibodenberg, dat in de 7e of 6e eeuw CE gesticht werd door  
  de Ierse monnik Disibod.  
  In 1136 CE kreeg ze hierover de leiding als abdis. Bij pauselijk besluit werden haar  
  zienersgaven erkend als ingegeven door de Heilige Geest en kreeg zij toestemming,  
  ja zelfs aanmoediging, om alles bekend te maken wat zij op deze wijze zag. Paus  
  Eugenius las persoonlijk voor uit haar werk 'Scivias' tijdens de synode van Trier.  
  In 1179 CE stierf ze als 82-jarige non bij vol bewustzijn, hetgeen gepaard ging met  
  bijzondere licht-effecten waar de gehele abdij in baadde. In 1227 CE werd ze officieel  
  heilig verklaard.  
   
  ........................................borst zoonAfb.483  
     
  Deze vrij uitgebreide noot als illustratie van de mogelijkheden die er binnen het  
  kerk-lichaam, dat overigens als 'moeder' beschouwd werd, bestonden voor een  
  'geroepene', deze dissidente van Disibod, die er niet voor terug schrok om pausen  
  en wereldse leiders te vermanen (als vrouw in de middeleeuwen).  
   
  ........................................wielAfb.484  
     
  Bovendien zal dit illustreren dat de in deze publicaties onthulde 'geheimen' (de  
  verborgen chronologische structuur verbanden die aan alle religies en mythen ten  
  grondslag liggen) niet zo maar afgedaan kunnen worden als 'bijgeloof' of 'magiërs  
  praktijken', maar ook aan de Christelijke cultuur niet vreemd zijn. Hoezeer deze ook  
  haar best doet om dit -vermoedelijk als zowat de enige cultuur ter wereld- geheel te  
  verdringen.