Zwarte Maan en Priapus zijn zuivere (abstracte) punten van de maan-baan om de  
  aarde. De fysieke aantrekkingskracht van (met name) de zon op de maan  
  korrumpeert deze in de zuiverheid van haar omloop. Deze korrumpering,  
  ongelukkigerwijs wel 'korrektie' genoemd, vinden we in de literatuur terug als gekorrigeerde priapus  
  en gekorrigeerde zwarte maan. Waar Zwarte Maan de Duistere Moeder is die alles baart en voedt (Ma), en  
  Priapus het kind is dat het hoogste volgt in volledige overgave (Da), daar is gekorrigeerde zwarte maan de  
  'nemende' moeder die verslind als een Zwarte Weduwe, en gekorrigeerde priapus de naïeve volgeling  
  van blinde leraren ( zwarte zon ).  
   
  ............................................gekorrigeerde zwarte maanAfb.486  
     
  De hierop volgende associatie met afgod gaat in de richting van de zgn.  
  vruchtbaarheidsbeeldjes, die uitgerust zijn met volle vrouwenborsten en een grote  
  fallus (ook nu nog op het Afrikaanse continent te vinden). Het dode geluid komt  
  van kennis zonder wijsheid (=techniek/mechaniek).  
     
  Bij Zaratushtra treffen we volgende subtiele visie op de 'afwijkende' Priapus aan:  
     
  'Lijdt niet al te zeer, Jamaspa,   
   mijn onstuimig familielid, wanneer het   
   kwaad u af en toe te machtig wordt.  
   De Wijze-Heer weet immers,   
   dat gij van goede wille zijt.  
   Hij is immers niet alleen met de wijzen,   
   maar ook met de dwazen.  
   Hij verwerpt slechts diegenen,  
   die zich wijs wanen, maar in  
   werkelijkheid dwaas zijn.'  
    (Yasna 46[17])  
     
  Verdere uitwerking van gekorrigeerde priapusen gekorrigeerde zwarte maan valt echter buiten het kader van deze publicatie.  
  Ik associeer dit vooral met #381 en #543.  
     
  Nog een opmerking over deze kwestie voor astrologie-studie:  
  In sommige efemeriden worden Zwarte Maan[k]/Pr.[k] met 'true',  
  en Zwarte Maan/Pr. met 'mean' aangeduid hetgeen enigszins verwarrend kan  
  werken.