Dat de schrijfster de hierop volgende vreugde (van het vinden van de weg naar de  
  hemel) gesmaakt heeft, blijkt niet alleen uit haar opmerkelijke stervenswijze en  
  helende vermogens die ons overlevert zijn, maar ook uit volgend citaat:  
     
  'God schenkt de mens zijn aanwezigheid als zoete vrucht, als   
   loon naar arbeid, maar Hij overhandigt dit loon niet zonder dat   
   de mens zich hiertoe heeft ingespannen.' (Vgl.'gelouterd'.)  
    (uit: Scivias)