Een nadere toelichting op deze 'duivels' vinden we bij Rumi:  
     
  'Het brullen van monsters   
   heeft een vertrouwelijke klank  
   het is een oproep van vergetelheid   
   waarvan zij zingen.  
   Zij roepen "kom hier,   
   wij zullen jou naam brengen"  
   zij vleien de karavaan   
   en bieden roem.  
   De monsters verzoeken de mens   
   met kunstig verleiden  
   dat hem zal brengen   
   tot de uiteindelijke val.  
   
  ................................zonneradAfb.487  
     
   Het is slechts aan het einde dat deze monsters vorm krijgen  
   in de verscheurende wolf en leeuw aan de poort.  
   De monsters schreeuwen: "Reputatie!"  
   "vul je beurzen en streef naar roem".  
   Zich binnenin vastzettend houden zij sluw aan  
   maar de geheimen worden geopend voor hen die weerstaan.  
   Herinneren van God kan deze duivels uitbannen.  
   Bij het licht van het innerlijk oog zullen deze gieren verdwijnen.  
   Herinneren van iets brengt zijn eigenschappen boven  
   zoals elk voorval een essentie nodig heeft om te bestaan.'  
       
     
  Hier zien we dan ook de twee mogelijke betekenissen van de ingewanden der Zon  
  (de stip in de cirkel).  
  Het Volle hart heeft de Zwarte Zon als duister beginsel. Dit gaat bij de Diamant ten  
  onder volgens een natuurwet. (Vgl. #363, #366 en #91, #305.)  
  Het Geledigde hart, het zonnesymbool zonder stip, de nul (hetgeen tevens het getal  
  is van De Dwaas in de Tarot), kan hier echter gevuld worden met wijsheid.  
     
  De stip kan dus zowel symbool staan voor de Zwarte Zon  
  als voor de Zwarte Maan/Priapus-as in bovenaanzicht.   
     
  (Of, op een nog grotere schaal, voor het stilstaande punt bij de hemel-pool waar alles  
  omheen schijnt te bewegen. Deze laatstgenoemde symboliek komt in een latere  
  publicatie uitgebreider terug.)  
     
  Opmerkelijk is bovendien, dat het verwijderen van de ingewanden een essentiële  
  symboliek is bij veel Sjamanistische inwijdingen.  
     
  Een ceremonieel 'zwaardwiel' uit de 13e/14e eeuw CE van Java ziet er als volgt uit  
  (Centraal Museum Jakarta).  
  ...........................................zwaardwielAfb.488  
     
  We herkennen er zowel de zonne-symboliek als het scherp vurige in.