De strohonden zijn waardevol als dragers van een idee waarvoor geofferd kan worden;  
  stro-poppen, die (trouw als honden) dienst doen als symbool.  
  Tijdens de offerhandelingen vertegenwoordigen ze een hoge waarde, maar hierna zijn  
  het lege hulzen die zonder bezwaar door het vuur verteerd kunnen worden.  
     
  (De keuze voor stro als symboliekdrager -oprechte aren waaraan graan kon hechten  
  en rijpen- komt in een latere publicatie aan de orde i.v.m. de Chinese kalender en  
  diens verbanden met de I Tjing. Hier zij alvast gewezen op de are als  
  oppervlaktemaat.)