De term 'Absolute Waarheid' verwijst in dit geval vermoedelijk naar de Islam i.p.v.  
  naar Boeddhisme of Zen-boeddhisme. De term wordt bovendien wel gebruikt ter  
  aanduiding van Krishna, de hoogste verpersoonlijking Gods (en vernietiger der  
  vernietigers) in o.a. de Bhagavad Gita.  
  Alle drie deze religieuze stromingen zijn in India en China vertegenwoordigd en  
  kennen dit begrip. Met name in China is de term 'Absoluut' moeilijk verteerbaar.  
  Waarschijnlijk mede ten gevolge van de eeuwen lange geschiedenis van het  
  Taoïsme en het diepgewortelde besef van de eeuwige veranderingen.  
   
  ..............................jongsteAfb.489  
     
  De woordkeus 'Absolute (...)' zal ook vanuit de meeste culturen buiten India en het  
  Midden Oosten niet als erg gelukkig beschouwd worden. Het doet teveel denken aan  
  autoritaire overheersingen. Dat 'Islam' oorspronkelijk 'overgave' betekent valt  
  bovendien ook niet altijd even goed te herkennen in de wereldse rol van deze religie  
  (die tot de jongsten onder de wereldreligies gerekend kan worden).  
  Ik wens me echter uitdrukkelijk te distantiëren van ongenuanceerde kritiek op Islam,  
  Hindoeïsme of Boeddhisme die uit dit citaat afgeleid zou kunnen worden. Wat de een  
  beschrijft als het 'Onnoembare', wordt door de ander als het 'Absolute' beschreven.  
  Twee termen die het bevattingsvermogen te boven gaan. Het voorbeeld is hier nu  
  juist opgenomen ter illustratie van de noodzaak tot zwijgen (=overgave) als het  
  daar de tijd voor is.  
     
  Zie bijv. ook #501, waarbij de rattenkeutels 'klonters' (van het hamsteren, het  
  kennisvergaringsproces) genoemd worden.