De symboliek van het vuur wordt over de gehele wereld gehanteerd als toegang  
  tot de onsterfelijkheid. Volgend citaat is een lofzang op dit louterende vuur:  
     
  'Uw heilige vuur, dat voortlekt op de brandstof der waarheid,  
   Betekent voor de juist ingestelde mens: vreugde, vrijheid en  
   onbelemmerdheid. Voor de onjuist ingestelde mens is het  
   daarentegen: droefheid, dood en verkramptheid.  
   Want de laatste mist de moed   
   om zich door het goddelijke vuur te laten reinigen  
   En daardoor vreugde en vrijheid te erlangen.'  
    (Zarathoustra, Yasna 34[4])  
  en:  
     
  'Wederom herkende ik Uw stem, Wijze Heer,  
   Toen uw Geest ten tweede male over mij vaardig werd  
   en mij vroeg:  
   Zarathoustra, wat begeert gij te weten?  
   Ik antwoordde:  
   Mijn kennis is slechts brandstof voor uw verterend vuur.  
   Moge die kennis tot waarheid worden gelouterd.'  
    (Yasna 43[9])  
  en wat later:  
     
  'Waarlijk!  
   Toen erkende ik ten volle, dat Gij de Heilige zijt:  
   Uw zalige aanwezigheid van weleer  
   doorhuivert mij nog tot in het merg  
   en verwarmt mij nog steeds tot vurige bezieldheid.  
   O verkilde harten, die de nacht voor dag houdt,  
   Treed uit de duisternis tevoorschijn,  
   En verwarmt u aan dat heilige vuur.'  
    (Yasna 43[15])  
     
  waarna ook hij, Zarathoustra, zwijgt:  
     
  'Geen woorden vermogen die Godservaring te beschrijven.  
   Er zij slechts ruimte voor heilige stilte,  
   Waarin alleen het ruisen van Uw waarheid hoorbaar zij  
   En slechts zichtbaar de zon van Uw oneindige goedheid.  
   Moge die zon onze harten verlichten  
   Tot vruchtbaarheid en rijke oogst.'  
    (Yasna 43[16])  
   
  jahangirAfb.490  
     
  Enige andere voorbeelden van dit heilige vuur:  
   
  zonneradAfb491  
     
  - Wiel van het vuur (Boeddhistisch),  
   
  ..............................................tjintyaAfb.492  
     
  - Acintya (Balinese vuurgod),  
   
  ..............................shivaAfb.493  
     
  - Shiva in vuurrad (Hindoe).