Het woord 'planeet' stamt uit het Grieks ('planetein'; zwerver) en betekent  
  'zwervende ster'.