Het begrip 'offer', dat ook in de I Tjing veelvuldig voor komt, behoeft wellicht enige  
  toelichting. Ieder doen en laten dat voortkomt uit een zuivere intentie, is a.h.w. een  
  offer van lagere drijfveren ten gunste van hogere. Het doen van de afwas valt hier  
  net zo goed onder als het opsteken van een kaars of het grootmoedig zwijgen. Het  
  raadplegen van (en gehoor geven aan) het orakel net zo goed als het begrip  
  opbrengen voor anderen. Het in dienst van anderen inzetten van je krachten en  
  vermogens net zo goed als het aanbieden van goederen op een markt. Het hangt  
  van de integriteit, de intrinsieke waarde, de intentie af of iets de naam 'offer'  
  verdient. Het 'Grote Offer' verwijst in dit geval naar het offer van het ego; het  
  leven/sterven ten dienste van... (kinderen, het gezin, ...).   
   
  ............................................ripley scroll kop>Afb 496<