De hexagrammen 481 en 331 verwijzen beiden naar 'restantjes/overblijfsels' zoals die  
  bij de herbergen 6 en 7 behoren. Opmerkelijk is, dat wanneer #331 verwacht zou  
  kunnen worden op grond van chronologische ont-wikkelingen (zie t.z.t. de publicatie  
  over de Chronologische ordening), het nogal eens voor komt dat #481 als antwoord  
  verschijnt en omgekeerd. Het doet denken aan Vissen-achtige verwarring.  
   
  tothAfb.497  
     
  In de Chinese (klassieke) literatuur treffen we verhalen aan die handelen over een  
  klagende-, dwaze- of verdwaalde kikker wiens WAN-klank doorklinkt vanaf de bodem  
  van een waterput. Een wan is zowel een mand om kaf van koren te scheiden, als een  
  lekkage. (In sommige I Tjing-versies is er bij #634 geen sprake van lompen [Pluto]  
  maar van lekkages [Neptunus] die gestopt moeten worden. Beide versies zijn  
  legitiem zoals o.a. uit de Tau Te Tjing-indeling blijkt.)  
     
  Behalve associaties m.b.t. de 'wan', behoort er bij 'de wanklank klinkt door' ook nog  
  een minder voor de hand liggende associatie: 'door' = PER en 'klinken' = SONARE.  
  Samengevoegd dus PER-SOON; doorklinker. Dit in tegenstelling tot 'harmoniëren', dat  
  samenklinken betekent. Als antwoord op een gestelde vraag kan er dus ook sprake  
  zijn van een hint dat het (te) persoonlijke overheerst.  
     
  Een soortgelijke associatie vinden we bij Plato's 'Gorgias'. In 'Een psyche als een zeef'  
  citeert Socrates (diens leraar) naar zijn zeggen een vernuftig man (vermoedelijk  
  Pythagoras, ±580-500 BCE) die een verhaal verzonnen had over het voor  
  overreding vatbare deel der psyche. Dit deel noemde hij met een woordspeling op  
  deze vatbaarheid een vat. Onverstandige mensen noemde hij leken, van lekken, en  
  bij die onverstandige mensen was volgens hem het deel van de psyche waar de  
  verlangens ontstaan, het onbeheerste, poreuze element, een lek vat. Dit beeld  
  ontleende hij aan hun onverzadigbaarheid. Deze leken waren in de Hades -de  
  onzichtbare wereld- de ongelukkigste mensen, die met een vat vol gaten water  
  naar een zeef dragen die al evenveel gaten heeft. Met de zeef werd de psyche  
  van onverstandige mensen bedoeld, omdat die vol gaten zit en door ongeloof en  
  vergeetachtigheid nu eenmaal niets dan afval kan vasthouden.  
     
  Door de nadruk op hoe iets klinkt, doet dit 'doorklinken' tenslotte ook denken aan  
  herberg 28, welks duiding o.a. 'homofoon' is; gelijkklinkend.  
     
  De 'zeef der wijzen' werd/wordt bovendien bij sjamanistische divinatie en magische  
  regenopwekking gebruikt. Deze kwam reeds voor in de mysteriën van Isis, en werd  
  meegedragen tijdens processies van Dionysos.  
     
  Alchemisten associeerden de zeef tevens met Groene Leeuw; het kwik der filosofen  
  in vaste en vloeibare vorm (associërend met Uranus/Mercurius).  
     
  En Aristofanes (±380 BCE) schreef:  
  'Ik dacht dat Zeus in een zeef urineerde' (associërend met Uranus/Jupiter).  
   
  .................................eleusisAfb.498  
     
  ........... ......eleusis wan