De materiële uitleg van 'vloeibare waarden' is olie en wijn.  
  In onze tijd wordt dit meestal gereduceerd tot 'cash-flow'.  
  Er bestaan echter tevens meer geestelijke associaties met etherische/essentiële  
  oliën en met wijn richting 'onthechting-van-het-ik'.  
   
  ........faithAfb.499  
     
  Wijn drinken wordt als bezigheid onder gelijkgezinden geacht bij te dragen tot  
  vreugde. De wijn wordt bovendien geschonken, associërend met schenken en  
  ontvangen, hetgeen vertrouwen en trouw impliceert. (Vgl. ook #5 en #646.)   
     
  Ditzelfde geldt voor de etherische oliën, die op het onderbewustzijn inwerken en dus  
  voorbij gaan aan de ego-beperking van het bewustzijn. Deze geestelijke betekenis  
  van wijn en olie is dus niet anders dan 'faith', geloof, waarachtig vertrouwen.  
     
  'Noordelijke Lepel' is in China de benaming van de woonplaats der Hoogste Heer;  
  de Meester in wiens opdracht men als gast werkzaam is.  
  (Hier valt veel meer over te vertellen maar da's voor een latere publicatie.)  
   
  .........................................grote beerAfb.500  
     
  grote beer 1