In de Griekse mythologie komt het verhaal voor van Danaë, de dochter van koning  
  Akrisios van Argos. Hem was voorspeld dat hij door haar zoon gedood zou worden.  
  In een krampachtige poging om dit te voorkomen hield hij zijn dochter gevangen  
  zodat ze niet zwanger zou worden. Zeus verenigt zich echter toch met haar,  
  waarvoor hij de vorm van een gouden regen aan neemt. (*)  
   
  danaeAfb.507  
     
  Hieruit vloeit de geboorte van Perseus voort, die tesamen met zijn moeder in een kist  
  in zee geworpen wordt door Akrisios.  
  Ze landen echter veilig op een eiland (//herberg 16). Perseus is de halfgod die later  
  met behulp van een spiegel (!) het slangenhoofd van Medusa af zal hakken, daardoor  
  het vliegende paard Perseus uit haar romp bevrijdend. Hij bezit tevens een  
  onzichtbaar makende kap (!), waardoor hij o.a. kan ontsnappen aan haar verwanten.  
  Zijn grootvader sterft uiteindelijk inderdaad door zijn hand ten gevolge van een  
  ongelukkig geworpen discus (!).  
     
  (*) 'Gouden regen' is niet alleen vloeibaar maar kan ook op een goud-regen of een graan-regen of de  
  Uranische loofboom met goudgele trosbloemen slaan. Essentieel hierbij is steeds het idee van de  
  'Hemelse Zegening'.