Het hert jagen in het woud, zoals dat in de tekst van de 3e beweeglijke lijn  
  van #3 geformuleerd wordt, houdt naast de algemene zwangerschapssymboliek van  
  dit hexagram (en de wenselijkheid van een gids) ook een verwijzing in naar bijv. de  
  Hindoe- en Boeddhistische tradities zowel als naar de Keltische overlevering.  
  Zo zijn de zgn. Oepanishads onderdeel van de Aranyakha's, de woudboeken;  
  wat verlichte leraren als onderricht/inwijding op mondelinge wijze doorgaven  
  aan hun leerlingen.  
  Prins Siddharta beëindigde diens zoektocht naar de hogere waarheid onder de  
  bodhi-boom, waarna hij als Boeddha een aantal geestelijke zoekers toespreekt in  
  het hertenpark.  
     
  Astrologisch associeert 'herten' zowel met Mercuriuskwesties als met Jupiterkwesties.  
  (Waarbij Jupiter dan het grote hert, de eland is). Astrologisch worden de vier  
  Beweeglijke tekens Tweeling, Maagd, Boogschutter en Vissen, welke met Mercurius  
  en Jupiter geassocieerd worden, beschouwd als de tekens van 'leren' en  
  'onderwijzen'. Respectievelijk; basis-opleiding, benoemend onderscheidings-  
  vermogen, hogere opleiding en het vermogen tot door laten (schemeren).  
   
  herten ketelAfb.511  
     
  Opmerkelijk is bovendien de klankovereenkomst tussen het engelstalige 'Deer'  
  (herten) en 'Dear'(geliefden). Die dan ook vaak met reeën-ogen gezien worden.  
  In de TTT worden leerlingen 'de schat van de goede' genoemd, terwijl 'geliefde' zowel  
  een benaming is voor leerlingen die een inwijding volgen (klassiek), als een  
  aanduiding voor God (in Soefi-literatuur).  
   
  ..............................herten parkAfb.512  
     
  Ook bij de Kelten en hun voorgangers vonden de inwijdingen in het woud plaats,  
  terwijl we hier eveneens herten-symboliek zien.