Het vroege Boeddhisme was in vergelijking met het oudere en mildere Hindoeïsme  
  vrij radicaal en richtte zich met name op een kleine selecte groep. Het werd  
  'Hinayana' genoemd; 'het kleine voertuig', hetgeen dus eigenlijk een scheldwoord  
  was van hun tegenstanders - de latere grote stroming van Boeddhisten die zich  
  op een breder toegankelijke vorm van Boeddhisme oriënteerden en zich 'Mahayana';  
  'het grote voertuig' noemden. (Vgl. ook #76.)  
     
  Bij de statische ordening der (28) herbergen die met name in de Hindoe-cultuur  
  gangbaar was (is), valt herberg 23 'voertuig der schimmen' in het centrum van het  
  teken Leeuw. Bij noot 31 zagen we dat het teken Leeuw vanuit de Chinese visie  
  als ruim/bekrompen omschreven wordt, terwijl groot/kleine voor het teken Maagd  
  gehanteerd wordt. We zien hier de vraag of de weg van het (ego-)bewustzijn groot  
  of klein genoemd kan worden in weergegeven.  
     
  Het kìezen tussen deze twee 'voertuigen' is overigens wat te simpel; ze hebben  
  beiden voor- en nadelen. Zo is de yoga-weg (van het Hinayana Boeddhisme)  
  hoofdzakelijk een lange en geleidelijke wilsinspanning. Het inzetten van de wil is  
  echter vrijwel altijd een ego-kwestie, zodat de resultaten van deze vaak  
  intellectuele weg verleiden tot een verfijnde vorm van egoïsme die pas op het einde  
  aan het licht komt.  
  De veelal intuïtief/gevoelsmatig 'alles accepterende' weg van het  
  Mahayana(+Tantra) Boeddhisme distantieert zich daarentegen niet duidelijk van het  
  niet-goede, zodat een chaotische vermenging in plaats van een grotere eenheid  
  als resultaat dreigt. Het Hinayana Boeddhisme lijkt tussen Leeuw en Vissen te  
  balanceren, terwijl het Mahayana Boeddhisme tussen Waterman en Maagd lijkt op  
  te wellen.  
   
  ramAfb.513