Wat de tegengestelde looprichting betreft valt er een opmerkelijke overeenkomst te  
  constateren met de aan elkaar tegengestelde looprichtingen van elektronen en ionen  
  in een magnetisch veld (zoals zich dat ook om de aarde bevindt, en wel met de  
  N/Z-pool als as). Zoals de maanhuizen enigszins ongelijkmatig over de cirkel  
  verdeeld worden in de Chinese traditie, zo bewegen ook de elektrisch geladen  
  deeltjes zich ongelijkmatig verdeeld langs de veldlijnen tussen Noord- en Zuidpool.  
     
  In een latere publicatie wordt het verschil tussen 'gelijke' en 'ongelijke' verdeling nog  
  iets verder uitgewerkt.