Het voert wat ver om hier op door te gaan in dit script over de I Tjing.  
  Er zijn diverse uitbreidingen mogelijk waarvan ik er hier voor de astrologisch  
  geïnteresseerden enkele aan kan stippen. Bekijken we het hart van ieder kwadrant,  
  dan zien we:  
  Mars/hart van de Draak/Ram,  
  Venus/hart van de Tijger/Weegschaal  
  Saturnus/hart van de schildpad/Steenbok  
  en Maan/hart van de Vogel/Kreeft.  
     
  Dit kan associatief verhelderend zijn wanneer er van empirische kwesties zoals  
  windrichtingen en seizoenen sprake is. Een soortgelijke methode werd tijdens de  
  oudheid in het Midden Oosten gehanteerd.  
     
  De bovenpersoonlijke planeten Uranus, Neptunus en Pluto blijven hier nog buiten  
  beschouwing, aangezien bij deze indeling uitsluitend de horizontale  
  (vormen)-verwikkelingen bekeken worden die tot de ego-sfeer behoren.  
     
  Een andere indeling geeft ons het verband met de vier maal zeven dagen in een  
  maan(d). Dit ziet er als volgt uit:  
   
 
zeven dagenAfb515
   
     
  Terwijl een derde indeling in de Tau Te Tjing verwerkt zit:  
   
 
tau teh tsjing herbergenAfb.516
   
     
  (*)= herziene nummering