WIJSBEGEERTE - INTRO -

 
 
Een kind heeft geen kennis van biologie of scheikunde nodig
om te kunnen ademen of voedsel te verteren.
 
Al zou je álle onderdelen en processen van het lichaam kunnen
onderscheiden en benoemen... zou dat tot een beter leven leiden?
 
Al zou je alle structuurelementen en dynamische aspecten van orakels
kunnen onderscheiden en benoemen... zou dat tot een beter leven leiden?
 
Nah... alles willen weten is een hopeloos ijdel streven.
Maar hoe groter en universeler onze geestelijke kapstok,
hoe meer we de samenhang van alles kunnen zien.
 
Voor degenen die meer inzicht in de structuur en symboliek van de I Tjing
en Tau Te Tjing verlangen volgt hier om te beginnen een introductie in
dialectisch denken.
Als grootst mogelijke 'kapstok' wordt vanouds de kosmos gehanteerd
(hemel en aarde) voor het aanschouwelijk maken van samenhang.
De grondslag van dialectiek is goed zichtbaar bij maanfasen.
 
.......kijk
Afb.17
'Kijk! Dat ben Jij!' (16)
 
   
blader
 
 
P.S.
Het opnemen van afbeeldingen brengt copyrightproblemen met zich mee.
De meeste bronnen bevinden zich in internationale bibliotheken en -musea
terwijl er geen globale norm bestaat voor educatieve non-profit publicaties.
We hebben geen geld om moderne afbeeldingen te kopen dus het gebruikte
beeldmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit 'klassiekers'.
Het onderwerp 'Maanhuizen' is bovendien +'werk in uitvoering'+ .
 
 
 
kip en ei 1 wijsbegeerte