TERUG VAN ZIJN NAAR NIET-ZIJN

 
     
   
  terugkeerAfb.59  
     
  Tussen het hoogste geestelijke en hoogste aardse bevindt zich een lange weg.  
  Het is de weg van het kind dat vol van onbewust weten naar het bewustzijn  
  afdaalt en uiteindelijk, bewust van het onbewuste weten,  
  terugkeert naar de oorsprong.  
     
  Om deze weg inzichtelijker te maken volgt nu een beschouwing van de  
  28-fasen-indeling, die in de oudheid gangbaar was als tijdrekening in  
  28 maanhuizen. Hierin valt de symboliek van veel I Tjing-formuleringen te  
  herkennen.   
   
  levensboomAfb.60  
     
  Het verband tussen maan-baan en maan-fasen verdient wellicht nog enige  
  toelichting vooraf.  
     
  De extremen in de maan-baan zijn de momenten van grootste- (zwarte maan) en  
  kleinste (priapus) afstand tot de aarde.  
  De extremen in de maan-fasen zijn de momenten van grootste- (Volle Maan)  
  en kleinste belichting door de zon (Nieuwe Maan).  
   
  .................................reflectieAfb.61  
     
  Volle Maan, het volledig tot wasdom gekomen zijn, wordt beschouwd als  
  het symbolische hoogste punt in de ontwikkeling.  
     
  In fysieke zin betekent dit dat de top bereikt is en er geen verder opklimmen,  
  geen ontwikkeling in het objectiveerbare, geen 'GAAN' meer is.  
  Het wordt vanaf hier juist tijd om terug te keren; krachten terug te trekken  
  en te ontvangen in plaats van ze in te zetten en te verbruiken.  
  Concentratie in plaats van expansie, zaad en wortelgroei in plaats van stam-,  
  blad- of bloemgroei en bespiegeling in plaats van planning enz.  
  In psychische zin betekent dit dat het voorlopig hoogst haalbare inzicht bereikt  
  werd en het begrip maximaal is.  
     
  De grootste synthese der indrukken is mogelijk, zowel als de hoogst mogelijke  
  ontvankelijkheid voor indrukken (impressies) en het wordt nu tijd voor evaluatie,  
bezinning, recreatie, loslaten, het huiselijke, 'KOMEN'. (63)  
     
  En om iets nauwkeuriger te zijn: deze beschrijvingen gelden voor de periode  
  vlak vóór het exact worden van de 'volheid', aangezien het exact vol zijn juist  
  het omslagpunt verbeeldt.   
     
  De grootste maanbelichting treed op wanneer zij zich vanuit de aarde bezien  
  tegenover de zon bevindt.  
     
  De kleinste maanbelichting treed op wanneer zij zich in ogenschijnlijke samenstand  
  met de zon bevindt.  
     
  (Indien zon, maan en aarde zich bovendien in één gezamenlijk vlak bevinden,  
  ontstaan de zons- en maansverduisteringen. Deze uitzonderingen laat ik hier  
  buiten beschouwing.)  
   
  ..............................................hotei Afb.62  
     
  De parallel tussen 'hoogste punt aan de hemel'/ 'grootste afstand tot de aarde'  
  en tussen 'grootste belichting'/ 'maximale zichtbaarheid' is onmiskenbaar.  
     
  De zichtbare fasen worden echter te sterk beïnvloed door de diverse korrumperende  
  (Zon t/m Saturnus) krachten om voor zuiver beschouwelijke doeleinden te kunnen  
  dienen. Om die reden zouden de op deze maanfasen gebaseerde huizen eigenlijk  
  van hun populaire naam ontdaan moeten worden. Overeenkomstig hun beperkende  
  aard kunnen ze beter de 28 saturnusfasen genoemd worden zodra ze op de  
  dierenriem geprojecteerd zijn.  
   
  .................................oudste sterrenkaartAfb.63  
     
  Maar laat ik eerst het overleverde 28-tal beschrijven zoals dat vanouds in het  
  Verre Oosten gangbaar is.  
     
 
blader
   
     
     
     
     
kip en ei 2 maanhuizen symboliek