Privacy oplossingen voor (Windows?)-clients

Vanuit privacy-oogpunt valt een Open Source besturingssysteem zoals Linux te verkiezen boven een besturingssysteem waarbij de broncode angstvallig geheim gehouden wordt. In tegenstelling tot Open Source programmas zijn/blijven gebreken en fouten van geheim gehouden codes lang aanwezig waardoor die vrij eenvoudig geexploiteerd kunnen worden door kwaadwillenden. Bovendien kunnen er door monopolisten doelbewust achterdeurtjes ingebouwd zijn om nationale/politieke belangen te dienen. Het feit dat Windows sinds enkele jaren verboden is op computers van de Duitse overheid waarop zich privacy-gevoelig materiaal bevindt, zou toch aan het denken moeten zetten. De Franse overheid voert reeds jaren een actief promotiebeleid voor Linux, Belgie sloot zich daar aan, en in Nederland heeft vrijwel het gehele parlement voor een motie gestemd om het gebruik van Open Source programma's bij de overheid te gaan promoten terwijl de branche organisatie van het MKB met een pro-Linux campagne voor het bedrijfsleven bezig ging. Zelfs Engeland heeft er nu openlijk voor gekozen om op regeringsniveau over te stappen op Linux.

Kijken we buiten Europa, dan zien we dat 3e wereld landen geen geld hebben voor Windows en verwante programma's met stricte wetgeving op het gebied van "intellectuele eigendom", terwijl de meeste landen in het Verre Oosten historisch sowieso een andere opvatting over geestelijk eigendom hebben zodat ze weinig interesse hebben in de aanschaf van dure software of naar hartelust kopieren. Ze wensen hun economische ontwikkeling ook niet te vertragen door de belemmeringen van ingewikkelde juridische eigendomsclaims. Grote mogendheden zoals China en Rusland kozen ook niet voor het dure en ondoorgrondelijke Amerikaanse besturingssysteem maar ontwikkelden hun eigen Linux-versies voor politiek/economische en militaire projecten.

trunks actief

Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de besturingssystemen van Microsoft in de komende jaren een steeds kleiner marktaandeel in zullen gaan nemen in Europa. De moderne Linux-distributies zijn niet alleen goedkoper, veiliger, stabieler en veelzijdiger dan Windows, maar worden ook steeds gemakkelijker te installeren. Nu wil ik niet suggereren dat iedereen binnen de kortste keren over kan stappen naar Linux. Wie de computer alleen gebruikt voor surfen, e-mail en chatten, zal weinig problemen ervaren met de overstap. Maar iemand die regelmatig nieuwe software installeert, een computernetwerk aan wil leggen of de computer open schroeft om de nieuwste hardware te installeren heeft nog steeds een fikse studie voor de boeg. Het gebruikersgemak van Windows wordt door Linux nog niet geevenaard, het bevat nu eenmaal gigantisch veel mogelijkheden en groeit dagelijks in plaats van jaarlijks. Dat brengt onvermijdelijk met zich mee dat er erg veel afkortingen/vakjargon gebruikt wordt en dat er minder gebruikersvriendelijke handleidingen/documentatie op papier te vinden zijn. Desalniettemin wordt Microsoft ook op dit terrein in hoog tempo ingehaald. 

Maar zelfs wanneer het gebruikersgemak van Microsoft binnenkort ook nog overtroffen wordt door Open Source besturingssystemen en toepassingsprogramma's, blijft het nog lange tijd zo dat veel mensen gewend zijn aan softwarepakketten die voor Windows geschreven werden. Het omschakelen naar nieuwe pakketten kost inspanning, zelfs wanneer ze gemakkelijker en beter zijn. En niet iedereen heeft tijd of zin om weer een nieuw softwarepakket te leren kennen. Er zullen dan ook nog jaren twee of drie grote besturingssystemen naast elkaar gebruikt worden door clients. Linux omdat het beter is, Windows omdat de oude vertrouwde programma's daarvoor geschreven werden, omdat er veel meer gebruikersvriendelijke naslagwerken over te vinden zijn in bibliotheken en boekhandel en dankzij de machtige belangenbehartigers die daar achter zitten, en de zich hier tussenin bewegende MAC van Apple als favoriet van professionele vormgevers en een omvangrijk deel van het bedrijfsleven. 

maan dolfijn

Linux biedt de gelegenheid om privacy-protectie tot in het hart van het besturingssysteem (de kernel) te integreren. Dit is de meest grondige aanpak en in het begin van deze eeuw bovendien de enige manier om een gratis IPSec server op te zetten. Windows 2000 Server bevat ook mogelijkheden voor het opzetten van een IPSec server, maar over het algemeen zullen de IPsec servers wel op Linux gaan draaien.

Voor de IPSec clients ligt dit anders. Daar valt een diversiteit aan besturingssystemen, programma's en configuraties te verwachten, met een nadruk op Microsoft en verwanten.

Degenen die als client gebruik wensen te maken van de privacyservice komen normaliter niet bewust in aanraking met IPSec kwesties. Zelfs een kleuter moet moeiteloos gebruik kunnen maken van een IPSec verbinding (nou ja, misschien overdrijf ik nu toch een beetje). Wat ik maar wil zeggen is dat IPSec kwesties thuis horen bij netwerkdeskundigen en voor de gebruiker volkomen transparant zouden moeten zijn. Men wil als client niet precies weten _hoe_ iets werkt maar als het even kan direct over gaan tot het gebruik van de service zonder er tijd of moeite in te hoeven steken. Laten we het dus zo eenvoudig mogelijk maken.

Klik hier voor een toelichting op configuratiekwesties

terug pijltjeterug pijltjes

terug pijltje

vooruit pijltje