privacy hen

Waarom? 

Omdat er zonder respect voor privacy geen enkele vorm van beschaving denkbaar is!

 


Er zijn veel goede redenen om anonieme communicatiemogelijkheden te gebruiken of te ondersteunen.

Of dat nu is vanwege de noodzaak tot fijngevoelige communicatie binnen de familiekring die om de nodige discretie vraagt, of omdat je de privacy van je cliënten/patiënten wilt garanderen. Omdat je onderhandelingsvoorstellen niet voortijdig aan tegenstanders wilt laten uitlekken, omdat je mogelijke monopolies op kennis wilt voorkomen (zoals van goede uitvindingen die onopvallend in de koelkast van multinationals kunnen verdwijnen indien ze geen korte termijn winst zien in hun aanwending), omdat je zonder kans op represailles wilt kunnen stemmen/internetten/mailen/publiceren, of omdat je grote militaire en strategische gevaren ziet in het ontstaan van monopolies op informatie en/of multimedia.

Lees George Orwell's "1984" en je zult inzien dat er niet veel democratie of vrijheid meer over blijft wanneer "Big Brother is watching you".

De moderne computer technologie brengt als nadeel met zich mee dat het hierdoor mogelijk wordt om over iedereen enorme hoeveelheden informatie te vergaren en op te slaan gedurende een vrijwel onbeperkte tijdsperiode. Het wordt mogelijk om te weten waar je geweest bent op Vrijdag de 13e toen je 16 jaar oud was en met wie je in die tijd allemaal contacten onderhield. En het is onmogelijk om te garanderen dat deze gegevens niet op een gegeven moment in verkeerde handen zullen vallen. Enerzijds omdat ook de beste mensen en regeringen fouten maken, anderzijds omdat dit (onzichtbaar) vanuit talloze locaties ter wereld bij elkaar gehamsterd wordt.

DBZ Cell

Het wordt ook mogelijk om de identiteit van anderen te stelen en daar misbruik van te maken. Niet alleen creditcard gegevens zijn privacy-gevoelig maar ook alle informatie die zicht geeft op inkomen, gezondheid, gedragspatronen, interesses, contacten, locatie, opleiding, politieke-/religieuze voorkeur enz. enz.  

Leg de schuld dan ook niet te snel bij anderen of de computertechnologie maar bescherm zowel jezelf als anderen tegen de nadelen van deze ontwikkeling:

"Je hebt het recht om je privacy te beschermen omdat alles wat je zegt of bezoekt op een gegeven moment tegen jou of anderen gebruikt kan worden."

 

DBZ oefenen

P.S.

Zowel je e-mail als surfgedrag vallen voor machtige groeperingen eenvoudig na te gaan zo lang je hier geen speciale maatregelen tegen treft. Niemand zal het leuk vinden om door een van de nationale recherche- of veiligheidsdiensten in de gaten gehouden te worden, maar dat is in democratische landen meestal een "acceptabel ongemak" in vergelijking met de controle door machtige internationale organisaties zónder democratische tradities of restricties. Moeten ze er natuurlijk wèl voor zorgen dat ze democratisch blijven en dat ze hun data goed beveiligen want zoiets wordt als een goudmijn beschouwd. 

 

DBZ vrienden

 

We (ikke en mijn vriendjes) zijn geen tegenstander van speciale eenheden ter verdediging van de nationale veiligheid en lijden ook niet aan de misvatting dat het erg belangrijk is wat er in onze e-mail of publicaties staat geschreven, maar er behoren beperkingen te bestaan op de hoeveelheid informatie die verzameld wordt om te voorkomen dat er misbruik van de gegevens gemaakt kan worden door krachten die buiten democratische wetten om opereren. En daar komt nog bij dat de zo vanzelfsprekend lijkende westerse democratie niet meer onwankelbaar is nu de USA in een oorlog zonder einde verwikkeld geraakt is. Wanneer grondwettelijk geregelde burgerlijke vrijheden zoals het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting, -verzamelen en -religie daar systematisch en voor onbepaalde tijd uitgehold en gepasseerd worden legt dit de grondslag voor een fascistische samenleving...

 

terug pijltje

vooruit pijltje