"statuten wijzigen" is een bevoegdheid die hier tegenwoordig standaard opgenomen wordt. In het verleden stond er vaak in statuten dat stichtingsbesturen niet bevoegd waren om de doelstelling te wijzigen. Bij korte termijn projecten is dat OK. Maar bij langere termijn doelstellingen levert dat een starheid op die geen ruimte laat voor aanpassing aan veranderde maatschappelijke omstandigheden.

"niet voltallig". Hier staat een ontsnappingsclausule om niet in een patstelling terecht te komen wanneer er vacatures in het bestuur zijn die niet gemakkelijk vervuld kunnen worden. Bijvoorbeeld vanwege langdurig afwezige bestuursleden of gebrek aan aantrekkingskracht op nieuwe vrijwillig(st)ers tijdens een bestuurscrisis.

"op straffe van nietigheid" betekent: oude statuten kunnen niet zo maar een beetje veranderd worden. Ze moeten vernietigd worden en de volledige oprichtingsprocedure moet (aangevuld met de extra voorwaarden van lid 3) opnieuw doorlopen worden. Ook de kostenkwestie speelt weer opnieuw. Het is duidelijk niet de bedoeling dat hier lichtzinnig mee omgesprongen wordt.

 

 Het steekwoord: "vlagvertoon" zegt wellicht niet zo veel meer. In de Engelse taal "showing your colors" (//kleur bekennen) is de uitdrukking wat gangbaarder. De illustratie van de pauw is ook toepasselijk; deze toont waar hij voor staat (en waarschuwt zijn omgeving wanneer er roofdieren naderen). Teveel ijdelheid -een te grote staart- kost hem echter vaak het leven. Zo moeten ook de statuten geen overdadige vertoning van inzichten (//ogen) worden.

terug naar 10

map pijltje