"Voortbestaan". Wanneer besloten is om de stichting op te heffen blijft ze nog gewoon door functioneren totdat alle lopende verwikkelingen beĆ«indigd zijn.(alle afspraken en schulden afgehandeld, alle open staande rekeningen vereffend zijn .) 

De taak om de beƫindiging van de stichting in te schrijven bij de KvK is tegenwoordig vrijwel vervallen. Er wordt nl. jaarlijks een formulier naar de stichting gestuurd waarop de KvK om inlichtingen vraagt. Wanneer de verschuldigde inschrijvingskosten niet meer betaald worden of wanneer deze formulieren niet meer ingevuld worden start er een ambtelijke procedure die vanzelf eindigt in de uitschrijving van de stichting. Maar even een briefje sturen dat de stichting opgeheven is bespaart hen de nodige rompslomp.

"besteed overeenkomstig haar doel". Hier wordt meestal duidelijk wat de echte doelstelling is volgens het motto: "Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg u wie ge bent".

"tien" jaren bewaren is wettelijk voorgeschreven. Tot voor kort was dit nog 13 jaar. Het zou kunnen dat de termijn inmiddels alweer verlaagd is tot 7 jaar. Hoe dan ook: het is een wettelijk vastgelegde bepaling die hier slechts voor de volledigheid opgenomen is. 

 

Het steekwoord "vrienden" en bijbehorende "maretak" verdienen wellicht nog wat toelichting. Het idee hierbij wordt aardig uitgedrukt in de spreuk : "wie sterft maar niet in vergetelheid raakt leeft eeuwig". Indien hetgeen waar je je gedurende je leven voor ingezet hebt voortleeft, is het meest wezenlijke deel van je leven onderdeel geworden van het collectief der mensheid en in die zin wordt er onsterfelijkheid bereikt. Of simpeler gezegd: zolang je herinnerd wordt leeft er iets van je voort ondanks de fysieke ondergang. De mistletoe staat van oudsher symbool voor zulke -de dood overwinnende- krachten. (Er wordt ook een middel tegen kanker uit gewonnen). "De vriend" is bovendien een religieus begrip dat bijvoorbeeld naar Christus, Krishna of Allah kan verwijzen. D.w.z. naar het hoogste bovenpersoonlijke.

terug naar 11

map pijltje