12: SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

steekwoord: "onbeheerst"

onbeheerst

map pijltje