"Niet voorzien"  is hetgeen niet beheerst wordt (of kon worden).

Vandaar ook het steekwoord: "onbeheerst". De doornenkrans geeft aan dat dit meestal als onmacht ervaren wordt; d.w.z. als "verplicht loslaten".

Aangezien de stichting van nature reeds een min of meer zelfopofferende doelstelling heeft valt hier weinig te regelen/vrezen. Als voorbeeldje: het internet zou ineen kunnen storten. Wat dan? Zoiets valt moeilijk vooraf te regelen maar om te voorkomen dat de stichting dan in een klap mee genomen zou worden omdat haar "werkveld" of "communicatiesysteem" instort wordt er een zin opgenomen die het mogelijk maakt om onder zulke omstandigheden een meegaande houding aan te kunnen nemen zodat er een oplossing gevonden kan worden voor de daardoor ontstane problemen. 

terug naar 12

map pijltje