Naam: 

Voor de naamsbekendheid van een organisatie is het goed om steeds dezelfde naam te gebruiken, of het nu om briefpapier, fax, website-adres of logo gaat. (Tijd voor wat DTP-creativiteit!)

De naam "Stichting Algemene Vrijheid" is expres zo ruim en abstract mogelijk gekozen.

De "vertaling" naar politieke begrippen als Vrijheid van Meningsuiting, - van Religie, - van Vergaderen enz. kan hierdoor achterwege blijven, terwijl er ook geen ideologische tijdsrichting als "progressief/vernieuwend" of "oudheid/conserverend" opgenomen wordt.

Het lijkt me vanuit het beheerderoogpunt (de stichting is in feite de beheerder van de middelen) ook beter om geen regionale beperking te benadrukken. Dat zou eventuele toekomstige werkterreinen uitsluiten. Ik denk maar even aan projecten van de stichting die overwegen Europese subsidie aan te vragen en ook bewegen op Europees terrein, of projecten die veel met internet, internationaal transport of derde wereld te maken hebben.

Verder is het woord "stichting" een wettelijk verplicht onderdeel van de naam.

 

Vestigingsplaats:

Dit is een wettelijk verplicht onderdeel.

In de eerste plaats wordt hiermee duidelijk gemaakt dat de stichting onderdeel is van het Rijk der Nederlanden.

Verder wordt dit adres gebruikt om vast te stellen bij welke KvK de stichting ingeschreven moet worden en bij welke rechtbank eventuele procedures zich af zullen spelen. Voor dit laatste kan echter ook de regio gekozen worden die direct in verband gebracht kan worden met de betreffende activiteit. Wanneer het feitelijke activiteitencentrum van de stichting zich in Zuid Limburg zou bevinden zou dat ook als regionale rechtbank gekozen kunnen worden.

Het argument dat je het beste een KvK-adres kunt kiezen op loopafstand lijkt me niet relevant. In de praktijk is het veel eenvoudiger om telefonisch, schriftelijk of per e-mail een uittreksel te bestellen en thuis te laten bezorgen met de post. Dan maakt het dus niet uit hoe groot de feitelijke afstand tot het KvK-adres is. 

Het ziet er naar uit dat men meestal Utrecht, Amsterdam of Den Haag als voor de hand liggend centrum beschouwd van zowel de formele vestigingsplaats als van de feitelijke locatie.

Vanuit financieel oogpunt zou er echter ook een provinciehoofdstad gekozen kunnen worden die wel wil investeren in een status verhogend project, daar ook meer geld voor heeft, en waar minder bedrijven zijn gevestigd die in bijna dezelfde vijver vissen zodat er minder protest over concurrentievervalsing te vrezen valt.

 

Pragmatische argumenten:

-Notariskosten (ergens tussen de E 400,- en E 100,- eenmalig)

-Vestigingsadres: postbus is niet goed genoeg, arbeidsintensief en duur. De stichting onder brengen bij een bestaande instelling die bereid is als "postbus" te fungeren is mogelijk als tijdelijke oplossing zolang er geen eigen "bedrijfsruimte" met eigen postadres (en telefoon) in gebruik genomen is. Van het ene (kraak)pand naar het andere verhuizen is op zich niet bezwaarlijk wanneer de doelstelling mobiliteit toe laat, maar daar naast is er dan toch een constant punt nodig waarop de stichting bereikbaar is. (De vestigingsplaats hoeft niet identiek te zijn aan de locatie van "kantoor" of "hardware".)

-Het politiek-juridische klimaat is voor veel innovatieve projecten in "Holland" gunstiger dan in het Oosten of Zuiden van Nederland.

-In historische havensteden is er meestal meer oriëntering en deskundigheid op het gebied van internationale ontwikkelingen en meer ruimte voor pluriformiteit.

-De bereikbaarheid.

-De bekendheid (ook internationaal).

-Bestaande netwerken van reeds bestaande organisaties  (kunnen fors tegenwerken of de macht naar zich toe trekken).

Duur:

"Voor onbepaalde tijd" is standaard. Eigenlijk zou het waarschijnlijk beter zijn om te erkennen dat alles een tijd van komen en een tijd van gaan heeft, maar door een eindtijd vast te leggen ontstaan er juridisch vaak erg lastige situaties. Het "voor onbepaalde tijd tenzij anders geregeld in de statuten" is tegenwoordig een onderdeel van de wet (geloof ik). 

 

"temperament" is een samenvatting van hetgeen in Artikel 1 geregeld/vastgelegd wordt. 

Hier staan de dingen die de eerste indruk van de stichting geven. Zoiets als de verschijningsvorm, het uiterlijk, van de organisatie. Ze presenteert zich als internationaal georiënteerd (naar "FREEDOM" associërende naam met Nederlandse identiteit) en ideëel (stichting).   

terug naar 1

map pijltje