"Ten minste twee" dient er toe om te voorkomen dat de beschikkingsbevoegdheid bij één persoon terecht komt. Bovendien moet voorkomen worden dat deze twee personen in een verwantschapsrelatie staan (familie, of partner) want ook dan is er te weinig "collectiviteit" aanwezig en kan er besloten worden dat de stichting slechts een dekmantel is voor privé-doeleinden.

Het verdient aanbeveling om geen bestuurslieden te kiezen met een strafblad want dit wordt bij de KvK nagekeken en werkt door in de eerste indruk die men van de stichting op doet. Voor schulden en verslavingen geldt vermoedelijk hetzelfde, maar het zal ook zonder toetsing bij de KvK duidelijk zijn dat het niet verstandig is om "de kat op het spek te binden".

Verder mag iedereen benoemd worden als bestuurslid. Er zijn afgezien van een geldig identiteitsbewijs geen formele beperkingen wat betreft geslacht, nationaliteit, verblijfsvergunning, werkvergunning of dat soort politiek toch vaak wat gevoelig liggende kwesties. 

"Met algemene stemmen" is niet gangbaar. Meestal staat hier "met volstrekte meerderheid" (=iets meer dan de helft) of  "met 2/3e meerderheid der stemmen".  Hoe kleiner een bestuur, hoe hoger het democratisch gehalte kan (en moet) zijn. Vandaar de keuze voor unanieme besluitvorming.

"De functies van secretaris/penningmeester kunnen ook door één persoon vervuld worden" = standaard

"zo spoedig mogelijk" komt als formulering tegemoet aan de wettelijke eis dat hier serieuze aandacht aan besteed wordt.

"niettemin een wettig bestuur" voorkomt dat er patstellingen kunnen ontstaan waarin de rechtbank de beslissingsmacht over neemt.

"geen beloning" is een vrij radicale keuze waardoor er geen beroepsbestuurders of personeel kunnen komen. Het garandeert dat de stichting niet gerund kan gaan worden uit eigenbelang en voorkomt vastgeroeste bestuurders of gebrek aan inspiratie. Bovendien verlaagt het de administratief/juridische eisen die aan de stichting gesteld kunnen worden. Wanneer er een situatie mocht ontstaan dat er duidelijk behoefte gekomen is aan "beroeps", dan kan hier beter een aparte rechtsvorm voor opgericht worden, die beter ingericht is op alle financieel/juridische en sociale gevolgen die zo'n werkgever/werknemer situatie met zich mee brengt.

"wel onkostenvergoeding" spreekt voor zich lijkt me. Desalniettemin valt hier nog wel een paar alinea's over uit te wijden m.b.t. fiscale grenzen en verplichtingen. 

De aanvulling van "verzekeringen" is niet erg gangbaar en misschien ook wel overbodig. Het leek me echter een goed idee om aan te geven dat er geen bezwaar is tegen het "goed voor de vrijwillig(st)ers zorgen" wanneer de financiën dat toestaan.  

 

Het steekwoord "wendbaarheid" geeft aan dat hier de mate van flexibiliteit van de stichting vastgelegd wordt. Het vermogen om snel dan wel traag op actualiteit en veranderde omstandigheden te kunnen reageren.

terug naar 3

map pijltje