5: BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 5

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.    Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, leasen, huren, vervreemden, en bezwaren van registergoederen.

3.    Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

steekwoord: "autonomie"

autonomie

map pijltje