"belast" doet denken aan de spreuk:  "Een echte koning is degene die de lasten van het Rijk draagt". Een variant op "adel verplicht". Dit dus in contrast tot het de baas spelen ter meerdere eer en glorie van egodoelen. Deze regel toont de meest fundamentele karaktereigenschap van de stichting als rechtspersoon en van haar bestuur als vertegenwoordiging van de stichting. Het onderscheidt haar van op egodoelstellingen gerichte samenwerkingsverbanden zoals sportverenigingen, NV's, BV's enz. Men gaat vrijwillig een verplichting aan.

"bevoegd" geeft de handelingsruimte aan van het bestuur. Enerzijds kan het bestuur dus over veel kwesties beslissen, anderzijds kan ze daardoor ook veel fouten maken. Waar ligt de grens tussen "verantwoord beleggen/investeren/aankopen" en "onverantwoord gokken en verspillen van collectieve middelen"? Ontneem het bestuur haar autonome bevoegdheid om naar eigen goeddunken financiĆ«le handelingen te verrichten, en je ontneemt haar de zelfstandigheid en intrinsieke motivatie om fraaie prestaties te leveren. Geef het bestuur teveel ongecontroleerde bevoegdheden, en ze zal vroeg of laat ontaarden in hoogmoedig gebral en een ondraaglijke schuldenlast. 

"niet bevoegd" is in de statuten opgenomen om te voorkomen dat het bestuur zich op basis van medeleven met persoonlijk leed zou kunnen laten verleiden tot het nemen van risico's met het voor collectieve doeleinden gereserveerde geld. Dit lid dient dus ter zelfbescherming. Bovendien voorkomt het dat bestuursleden "even uit de kas lenen" of de kas gebruiken ter garantie voor eigen doeleinden vanuit de redenering: "daar heeft toch niemand last van".

 

Het steekwoord: "autonomie" vat de kern goed samen: Vrij om verplichtingen op zich te nemen, vrij om verantwoording te dragen, op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen (//"regeren is vooruitzien"), maar ook daar waar de persoonlijke inschatting, de eigen kwaliteiten, en de mogelijkheid tot het maken van fouten aanwezig is.

terug naar 5

map pijltje