6: VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2.    Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

steekwoord: "hulpkrachten"

hulpkrachten

map pijltje