7: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door het overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

steekwoord: "anderen"

anderen

map pijltje