8. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8

1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geĆ«indigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3.    De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

 

steekwoord: "verdediging"

verdediging

map pijltje