9: REGLEMENT

Artikel 9

1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.    Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van toepassing.

 

steekwoord: "geestverruiming"

geestverruiming

map pijltje