In het Huishoudelijk reglement kan alles vastgelegd worden wat niet door de wet of de statuten vastgelegd is. De grote waarde hiervan is dat dit functioneert als "huisafspraken". Volkomen interne aangelegenheden die veel ruimte laten om te experimenteren met interne relaties en machtsverhoudingen. Er kunnen werkgroepen opgericht worden, variĆ«rend van feestcommissies tot bijscholingscursussen, met eigen doelstellingen en potjes. Mensen kunnen uitproberen of ze geschikt zijn voor bestuurstaken, en er kunnen allerlei schakeringen van democratie uitgeprobeerd en bijgesteld worden. Wanneer dan later blijkt dat bepaalde plannen of afspraken toch niet zo goed functioneren of achterhaald zijn door nieuwe ontwikkelingen, dan kunnen ze weer ongedaan gemaakt worden zonder dat daarvoor de kostbare en tijdrovende procedure van het maken van nieuwe statuten noodzakelijk is.  

Het steekwoord: "geestverruiming" werkt wellicht wat op de lachspieren in deze context, maar dit is nu eenmaal het terrein van de flexibele experimenten. Van expansie in de ruimste zin van het woord. Van nieuwe ervaringen opdoen, van "ergens in groeien", van het kennis nemen van nieuwe visies en buitenlandse cultuurvoorbeelden. Een goed feest met de gebruikelijke genietingen kan wat dat betreft ook heel goed bijdragen aan de gezindheid die nodig is om tot nieuwe groei te kunnen komen.

  

terug naar 9

map pijltje