MAP

[Als voorbeeld worden er statuten opgesteld die voor zoveel mogelijk stichtingen model kunnen staan.]

1: NAAM, ZETEL EN DUUR
1a: toelichting
2: DOEL, MIDDELEN EN VERMOGEN
2a: toelichting
3: BESTUUR
3a: toelichting
4: VERGADERING EN -BESLUITEN
4a: toelichting
5: BESTUURSBEVOEGDHEID
5a: toelichting
6: VERTEGENWOORDIGING
6a: toelichting

artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 12 12 sectoren map

7: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
7a: toelichting
8. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
8a: toelichting
9: REGLEMENT
9a: toelichting
10: STATUTENWIJZIGING
10a: toelichting
11: ONTBINDING EN VEREFFENING
11a: toelichting
12: SLOTBEPALING
12a: toelichting
 

index pijltje