4
Beuk
.
 
 
Familie: Fagaceae
geslacht: Fagus
soort: Fagus sylvatica // Castanea fagus // Fagus aenea // Fagus asplenifolia //
Fagus cochleata // Fagus comptoniifolia // Fagus crispa // Fagus cristata // Fagus
cucullata // Fagus cuprea // Fagus echinata // Fagus incisa // Fagus laciniata //
Fagus pendula // Fagus purpurea // Fagus quercoides // Fagus salicifolia // Fagus
sylvestris // Fagus tortuosa // Fagus variegata
 
Synoniem : Beech (Eng)
 
Etherische olie: geen?
 

* Beuk (Fagus sylvatica)
4

 

 
Chakra: 4, Mercurius-
 
1]
 
2]
 
3]
 
4]
 
1] Fagus sylvatica L. / Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen
met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, vol. 6: t. 567 (1800)
 
2] Fagus sylvatica L. / Kops et al., J., Flora Batava, vol. 16: t. 1213 (1881)
 
3] Fagus sylvatica L. / Thomé, O.W., Flora von Deutschland Österreich und der
Schweiz, Tafeln, vol. 2: t. 160 (1885)
 
4] Fagus sylvatica L. / Lindman, C.A.M., Bilder ur Nordens Flora, vol. 2:
t. 367 (1922-1926)
 

home pijltje