Komijn

Familie: Apiaceae

->geslacht: Cuminum

->soort: Cuminum cyminum

 

Synoniem: Kummel

Etherische olie: Zaden

* Komijn (Cuminum cyminum)

Chakra: 2, Pluto

 

1]

---

2]

---

3]

---

4]

^^^^^^

1] Cuminum cyminum L. / Zorn, J., Oskamp, D.L., Vervolg op de Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, vol. 1: t. 76 (1813)
2] Cuminum cyminum L. / Chaumeton, F.P., Flore médicale, vol. 3: t. 142 (1830)
3] Cuminum cyminum L. / Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 3: t. 23 (1890)
4] Cuminum cyminum L. / Woodville, W., Hooker, W.J., Spratt, G., Medical Botany, 3th edition, vol. 1: t. 56 (1832)