van Well logo  

Enige symbolen uitleg

     
     
 
TAU
 
 
associeert
 
 
met Het principe,
 
 
het uiteindelijke criterium, de maat.
 
 
Het heeft een heilige klank en omvat begrippen als God en Waarheid.
 
     
 
ASTROLOGIE associeert met het terrein van Deugd, de deugdelijkheid.
 
 
Zo is een deugdelijke tijger scherp onderscheidend, een deugdelijke koe
 
 
gedwee volgzaam. Astrologie valt te beschouwen als de moeder van alle
 
 
wetenschap en bestudering van deze kunst is aan te raden voor degenen
 
 
die zich in esoterische kwesties wensen te verdiepen. Het waarnemen van
 
 
subtiele vingerwijzingen in de natuur, o.a. door bestudering van de sterren,
 
 
vormt de grondslag van alle beschaving; zowel de religieuze als wereldse.
 
 
Aangezien dit zicht geeft op vergankelijkheid en beperktheid/ijdelheid van
 
 
ego-drijfveren, werd er in de meeste culturen aangeraden deze studie pas
 
 
op volwassen/gevorderde leeftijd (d.w.z. na het 30e levensjaar) te beginnen.
 

De I TJING behoort tot de oudste boeken ter wereld. Het is zowel een samenvatting van de Chinese wetenschap als een diep religieuze voedingsbron voor gevorderden en een verzameling magische formuleringen. Dankzij de orakelfunctie kunnen we ingewijd worden in de geheime wetten die het leven regeren, op voorwaarde dat we de waarheid over onszelf onder ogen durven zien. Anders blijven de orakeluitspraken onpeilbaar en duister. In China en India wordt bestudering van esoterische werken zoals de I Tjing vaak pas opgepakt wanneer het wereldse (beroeps-/gezins-) leven z'n tijd gehad heeft (± 60e/70e levensjaar).

URANUS (uranus), PLUTO (pluto) en NEPTUNUS (neptunus) behoren niet tot het terrein van
de persoonlijke deugden. Ze richten zich niet naar het (ego)bewustzijn maar
bewegen op bovenpersoonlijke niveaus. Vandaar dat ze zich niet 'in de
open lucht' bevinden maar 'in grotten' (// het onderbewustzijn).
Bij individuen zijn deze drijfveren o.a. herkenbaar als
resp. 'Intuitie', 'Instinct' en 'Invoelingsvermogen'.
De DRUPPELS
op deze pagina
associeren met
de dauw die als
begenadigende
en verkwikkende
voeding voor de
ziel ontvangen
kan worden van
de goede bron.
.
home pijltje