.Waterman symbooltje

AQUARIUS

 
.
Functies: Socialiseren, moderniseren, nastreven van universele broederschap en politieke onpersoonlijke doeleinden, aankweken van gemeenschapszin en onbaatzuchtigheid, uitdenken, uitvinden, ontdekken, het bevorderen van vriendschap en broederschap, gelijkschakelen, tot elkaar brengen van volken en van volks- of politieke groepen, het bevorderen van een democratische-, federatieve en cooperatieve wijze van samenleven.
.
Eigenschappen: Humaniteit, vriendschap, belangenloosheid, onbaatzuchtigheid, gemeenschapszin, sociale levenshouding, afwijzen van overheersing, -conventie en dwang, tonen van verzet, opstandigheid en excentriciteit.
.
Steunt op: Intuitie en sociaal aanpassingsvermogen.
Lichamelijk: Benen en enkels.
.
Representatieve planeet: Uranus symbooltje Uranus [en Saturnus].
Drijfveer van: de kracht en drang om in een nieuwe toestand te geraken of om zich te buiten te gaan. Iemands sociaal- en intuitief inzicht en aanpassingsvermogen; 's mensen collectief begrip en innerlijk beschavingspeil.
Uranus toont de cooperatieve-, federatieve-, socialiserende-, grenzen overschrijdende-, electrisch inductieve-, radioactieve- en telepatische kracht en het altruïstische of occulte element in een plan of probleem.
De Aquarius-Saturnus toont de vormgevende-, vorm scheppende-, mechanische- en geconcentreerde kracht van een onderneming of kwestie en het praktische of wettelijke element erin.
Fysiek toont Saturnus het gehoor, de gehoororganen, oren, huid, beenderen, gewrichten, knieen, benen en enkels, galblaas en alle remmende functies.
.
home