.Ram symbooltje

ARIES

 
.
Functies: Beginnen, oprichten, stichten, baanbreken, belevendigen, aanvoeren, op gang brengen, aanvuren, aanvallen, de eerste klappen uitdelen, de kastanjes uit het vuur halen, aan de eerste gevaren het hoofd bieden, pionierswerk doen.
.
Eigenschappen: Durf, moed, zelfvertrouwen, onversaagdheid, recht door zee gaan, onafhankelijkheid, eigenzinnigheid, eigenwijsheid, gehaastheid.
.
Steunt op: Initiatief en daadkracht.
Lichamelijk: Hoofd en hersenen [horens].
.
Representatieve planeet: Mars symbooltje Mars [en Pluto].
Drijfveer van: Scheppingskracht in de stof in het algemeen, dus de kracht van iemands energie, ijver, werkzaamheid en in physiek opzicht vooral ook van diens sexuele natuur. Er volgt uit: drang tot zelfhandhaving, tot strijden, tot haten. Ook nog technisch inzicht en technische vaardigheden in het algemeen.
Mars toont de werkzame-, energische-, aanpakkende-, strijdlustige-, baanbrekende-, leidende-, en scheiding teweeg brengende kracht en de drang tot handhaving der onderneming of kwestie. Ook het openlijk en macht-opbouwend element erin.
Aries-Pluto toont de zichzelf overtreffende-, tot handeling- en initiatief inspirerende-, hypnotische- en in elk opzicht vernieuwende kracht, die uit een bepaald deel van een plan, vraag of voorstel spreekt of aan de oprichting van de een of andere onderneming ten grondslag ligt. Ook het oorspronkelijk element dat eruit blijkt of erin present is.
Fysiek toont Mars de smaak, tong en verhemelte, spieren, sexe-organen en temperatuurs- en voortplantingsfuncties.
.
home