Kreeft symbooltje

CANCER

 
.
Functies: Verzamelen, binnenhalen, binnenloodsen, bijeengaren, onder brengen, opbergen, exploiteren of beheren van tehuizen, - café's, - restaurants, - hotels, huishouden, vasthouden, beheren van magazijnen, vormen van musea.
.
Eigenschappen: Huiselijkheid, aanhankelijkheid, intieme gevoeligheid, gehechtheid, gezelligheid, gereserveerdheid, schuchterheid, inbeelding, inhaligheid, gierigheid, veranderlijkheid, sensatie- en zwerflust, wantrouwen, neiging tot terugtrekken en terugkrabbelen, lichtgeraaktheid.
.
Steunt op: Opmerkzaamheid en afkomst.
Lichamelijk: Borst en maag.
.
Representatieve "planeet": Maan symbooltje Maan.
Drijfveer van: de ziels- en persoonlijke kracht, het gevoel van eigenwaarde in het lagere "ik", de reacties op uiterlijke en innerlijke prikkels, de kracht van iemands geheugen en verbeelding, de algemene persoonlijkheid.
De maan toont de voortbrengende-, vormgevende- en vruchtbaarheid bevorderende kracht; de drang tot veranderen of verwisselen van pluimage, zonder de innerlijke structuur van een zaak of onderneming aan te tasten. Ook het algemene aanpassingsvermogen bij de omgeving of soortgelijke plannen of dingen en de gevoelsoverwegingen bij het stellen van een vraag; het doel van een voorstel.
Fysiek toont de maan de stemmingen, het vochtigheidsgehalte van het lichaam, borsten, maag, baarmoeder en alle voedingsfuncties.
.
home