.Steenbok symbooltje

CAPRICORNUS

 
.
Functies: Oefenen van autoriteit, handhaven van orde, bevestigen van het openbare gezag, besturen van Rijks- en Gemeentelijke departementen, uitvoeren van wetten, onderhouden van alle conventie en eerbetoon, bouwen, vorm geven, verbeteren, omhoog werken, resultaat oogsten, vruchten plukken, uitblinken, onderscheiding ontvangen, culmineren, reglementeren, systematiseren en modeleren.
.
Eigenschappen: Ernst, plichtsbesef, eerzucht, praktische vaardigheid, volledigheidsmanie, bureaucratie, deftigheid, vormelijkheid, egoïsme, onvoldaanheid, bluf, opgesmuktheid, koelheid, onbewogenheid, bekrompenheid en neerslachtigheid.
.
Steunt op: IJver en gezag.
Lichamelijk: Huid en knieen.
.
Representatieve planeet: Saturnus symbooltje Saturnus.
Drijfveer van: de kracht en drang tot zelfbehoud, in wezen dus van het egoisme. Waaruit voortvloeit: de aangeboren mate van angst, in allerlei opzicht en het besef van uiterlijke eigenwaarde en van uiterlijke plichten.
De Capricornus-Saturnus toont de behoudende-, afscheidende-, begrenzende-, belemmerende-, neerhalende- of convergerende kracht achter een zaak of plan. Ook het eenzelvig-, beangstigende- of zorg barende element erin.
Fysiek toont Saturnus het gehoor, de gehoororganen, oren, huid, beenderen, gewrichten, knieen, benen en enkels, galblaas en alle remmende functies.
.
home