.Leeuw symbooltje

LEO

 
.
Functies: In-stand-houden, beheersen, besturen, bevelen, steunen, beschermen, bestendigen en uitbreiden van macht, heerschappij en invloed, dragen van verantwoordelijkheid.
.
Eigenschappen: Scheppingskracht, ondernemingsgeest, centrifugaliteit, heerszucht, vergevingsgezindheid, royaliteit, ijdelheid, naijver, hooghartigheid, de kroon willen spannen, tyrannie, hoovaardigheid, speel- en speculatiezucht.
.
Steunt op: Wilskracht en invloed.
Lichamelijk: Hart en rug.
.
Representatieve "planeet": Zon symbooltje Zon.
Drijfveer van: de geest- en wilskracht, het besef van innerlijke eigenwaarde en waardigheid, fierheid, trots, morele moed en het vermogen om onder alle omstandigheden zichzelf te kunnen blijven, de individualiteit.
De zon toont de uitstralende-, levenwekkende-, scheppende-, middelpuntige-, motorische-, opheffende-, en bestaanskracht van een onderneming of kwestie. Verder de mate van innerlijke stabiliteit, de innerlijke bedoeling, de levensvatbaarheid, essentieele geaardheid en de kracht om tegenover de omstandigheden stand te houden. Ook de levensenergie.
Fysiek toont de zon het aangezicht, de ogen, rug, hart, de lichaamswarmte en alle vitale functies.
.
home