.Weegschaal symbooltje

LIBRA

 
.
Functies: Organiseren, balanceren, harmoniseren, verenigen, samenwerken, gelijkschakelen, regelen, toezicht-houden, recht spreken, boekhouden en het bewerken van een 'modus vivendi'.
.
Eigenschappen: Beschaving, beminnelijkheid, tact, hoffelijkheid, minzaamheid, evenwichtigheid, gelijkmatigheid, meegaandheid, fijngevoeligheid, kunstzinnigheid, gevoel voor juiste verhoudingen, onpartijdigheid, breedheid van gebaar en opvatting, wijsheid, verzoeningsgezindheid, toegeeflijkheid, onbeslistheid, besluiteloosheid, lauwheid en angst om kleur te moeten bekennen.
.
Steunt op: Liefde en diplomatie.
Lichamelijk: Nieren en lendenen.
.
Representatieve planeet: Venus symbooltje Venus.
Drijfveer van: de kracht en de geaardheid van iemands liefde, schoonheidsgevoel en drang tot vrede, rechtvaardigheid en harmonie. Scheppingskracht in de geest, d.i. scheppende kunstkracht.
De Libra-Venus toont de samenvoegende-, samenbindende-, samenwerkende-, verenigende-, organiserende-, neutraliserende-, harmoniserende- en evenwicht scheppende kracht. Het kunstzinnige- en aesthetische karakter der onderneming of plannen of ook de diplomatieke- en rechtsoverwegingen die bij het nemen van een besluit e.d. doorslaggevend zijn.
Fysiek toont Venus het geluid of de stem, stem-organen, keel, wangen, lippen, nieren, eierstokken en alle zuiverende en neutraliserende functies.
.
home