Vissen symbooltje

PISCES

 
.
Functies: Liquideren, slopen, oplossen, doen verdwijnen en vergeten, verduisteren, zoek-maken en -raken, omverwerpen van elk houvast, vernietigen van het bestaande, wegcijferen van zichzelf, opofferen en het tonen van medelijden.
.
Eigenschappen: Mededogen, medelijden, naasteliefde, opofferingszin, zachtheid, plooibaarheid, gemis aan zelfrespect, onverschilligheid voor bekendheid, eer of roem, vatbaar voor degeneratie, nihilisme, indolentie, frauduleuze neigingen, perversiteit, bezetenheid en soortgelijke afwijkingen.
.
Steunt op: Inspiratie en anonymiteit.
Lichamelijk: Voeten.
.
Representatieve planeet: Neptunus symbooltje Neptunus [en Jupiter].
Drijfveer van: de kracht en drang om iets geheel los of achter zich te laten of het bestaande te ontbinden. Iemands vermogen om zonder egoisme te leven, opoffering te tonen. Wat iemand bezit aan inspirationele- en mediumieke kracht.
Neptunus toont de liquiderende-, ontbindende, innerlijk zuiverende-, uiterlijk chaos verwekkende-, grenzen verdoezelende- en magnetische kracht. Ook het onbaatzuchtige- of menslievende- en het mystieke element in een voorstel of besluit.
De Pisces-Jupiter toont de weldoende-, genezing en herstel brengende-, en waarlijk verlichtende kracht of bedoeling van een onderneming of voorstel en het filantropische- en gastvrije element erin.
Fysiek toont Jupiter de reuk, reukorganen, neus, dijen, voeten, lever en alle groei- of herstel functies.
.
home