.Boogschutter symbooltje

SAGITARIUS

 
.
Functies: Openbaren, overtuigen, opwekken, opheffen, genezen, inspireren tot levenslust, verbreiden, verkondigen, opleiden, animeren, opvoeden, beoefenen en leiden van sport en lichaamsontwikkeling, publiceren, reizen en trekken.
.
Eigenschappen: Openhartigheid, ridderlijkheid, eerlijkheid, spontaniteit, enthousiasme, sportiviteit, vrijmoedigheid, jovialiteit, fanatisme, rusteloosheid, ongeduldigheid, onverdraagzaamheid, teugelloosheid, hoogdravendheid, impulsiviteit en ongedurigheid.
.
Steunt op: Overtuiging en idealen.
Lichamelijk: Dijen en heupen.
.
Representatieve planeet: Jupiter symbooltje Jupiter.
Drijfveer van: de kracht en drang tot groei, expansie, uitzetting, waarbij aansluit de kracht om zich bij alle uiterlijke omstandigheden te kunnen aanpassen; in resumé het natuurlijke inzicht. Vandaar dat Jupiter de planeet van voorspoed is in lager en geluk in hoger aanzicht.
De Sagitarius-Jupiter toont de idieele-, richting gevende-, propagandistische-, expansieve-, verruimende-, groei bevorderende-, opvoedkundige- en opheffende kracht van een plan, besluit of achter de een of andere zaak. Ook de drang tot enige natuurlijke- of wijsgerige aanpassing bij de omgeving en het sportieve element der kwestie.
Fysiek toont Jupiter de reuk, reukorganen, neus, dijen, voeten, lever en alle groei- of herstel functies.
.
home