.Stier symbooltje

Taurus

 
.
Functies: Ontvangen, afwachten, volgen, gehoorzamen, aannemen, incasseren, doen gedijen, vruchtbaar- en rijk maken, geld verdienen, kapitalen beheren, schatten bewaren, sparen, reserveren, opstapelen.
.
Eigenschappen: Geduld, voorzichtigheid, volharding, standvastigheid, hardnekkigheid, halstarrigheid, vasthoudendheid, inschikkelijkheid, gemakzucht, traagheid, luiheid, goedgelovigheid, naieviteit, onbeholpenheid, onhandelbaarheid.
.
Steunt op: Geloof en bezit.
Lichamelijk: Hals en keel.
.
Representatieve planeet: Venus symbooltje Venus.
Drijfveer van: de kracht en de geaardheid van iemands liefde, schoonheidsgevoel en drang tot vrede, rechtvaardigheid en harmonie. Scheppingskracht in de geest, d.i. scheppende kunstkracht.
De Taurus-Venus toont de winstgevende- of voorspoed- en rijkdom brengende kracht, de materialistische of kapitalistische tendenzen en verder het ontvankelijk-, deugdzaam- en waardevol karakter van een plan, voorstel of zaak.
Fysiek toont Venus het geluid of de stem, stem-organen, keel, wangen, lippen, nieren, eierstokken en alle zuiverende en neutraliserende functies.
.
home